Turn Elsewhere

Turn Elsewhere


Hvorfor bøye seg så dypt

group show with Pernille Meidell, Marthe Karen Kampen og Gunvor Nervold Antonsen

Kunsthall Grenland

Porsgrunn, NO

2018

press