Mønster Floke

CAMILLA STEINUM /MØNSTER FLOKE


20.10 -27.11.22

Camilla Steinum jobber i hovedsak med hverdagslige materialer som tre, metal og tektstil. I hennes arbeid utforsker hun hvordan vi opplever objektene og rommet de er i, både følelsesmessig og fysisk.

Installasjonen i utstillingen «Mønster Floke» består av en flokk fugler. Fuglens fremtoning er avhengig av betrakterens perspektiv. Er det duer eller villgjess? Vingene går begge retninger og veien fuglen flyr endrer seg dermed også avhengig av hvordan man ser. Steinum leker med blikket vårt, hvordan påvirker forventningene våre oppfatninger? Måten mennesket bevisst eller ubevisst samhandler med omverden er et tema i Steinums kunstnerskap.

Steinum tar ofte for seg store temaer i små fenomener. Her utforsker hun blant annet lengselen etter å ville fly, en form for begjær som balanserer mellom ønsket om frihet og behovet for kontroll.

Den besøkende oppfordres til å lett trekke i en tynn kjetting på fuglene for å få dem til å slå med vingene. Som publikum kan du gjentagende ganger berøre, bevege og gi slipp.

En bevisst intensjon fra Steinum er å henge fuglene høyt i taket slik at du må heve brystet og løfte blikket, en øvelse som sies å gi kroppen en trygghetsfølelse.

I rommet er det også en lyd som spretter fra venstre til høyre. En hard metallisk-klingende lyd med repeterende rytmiske beat. Dersom man tar seg tid til å lytte til den kan man opplevde en uventet avslappende følelse. Denne lyden er inspirert av EMDR, en form for bilateral stimulering som ofte brukes i traumeterapi. Lyden skal kunne aktiver begge hjernehalvdelene og være et hjelpemiddel til å gjenkalle minner og dramatiske opplevelser fra fortiden uten å aktiver kroppens angstmodus. Metoden blir brukt for at traumeofre skal kunne gjenvinne kontrollen over negative opplevelser.

Denne underforståtte volden er en annen del av Steinums utforskning av balansegangen mellom kontroll og tap av kontroll. Sårbarheten til både kroppen vår og sinnet vårt kan oppleves i utstillingen gjennom arbeidene og i så måte kanskje skape en mer håndgripelig forståelse. Er kunsten et rom for kontemplasjon, eller også for fysiske opplevelser? Hva kan kunsten? Steinum utforsker dette subtilt gjennom fysisk stimuli, berøring og kroppslighet. Gjennom fysisk erfaring, haptiske visuelle og akustisk stimuli er det kanskje et forsøk på å hjelpe oss med å orientere oss, i kroppen vår, men også i selve kunstrommet.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond.


Camilla Steinum (f. 1986, Oslo) bor og arbeider i Berlin og Oslo. Hun har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo med MA fra kunst akademiet i 2012 og BA i tekstil fra 2009. Steinum har blant annet hatt soloutstilling på Oppland Kunstsenter, Lillehammer (2021), Westfälischer Kunstverein, Münster (2020), Künstverein Göttingen (2020), Soy Capitán, Berlin (2021, 2018 og 2017), og Soft Galleri, Oslo (2015). Hun har også deltatt på gruppeutstillinger på, Hordaland Kunstsenter, Bergen (2019), Kunsthall Stavanger (2018), Norsk Skulpturbiennale (2017), Galerie Fiebach Minninger, Cologne (2016) og Munchmuseet, Oslo (2015).